Marin bløtbunn - verdens største habitat. Historikk og nyere viten

TitleMarin bløtbunn - verdens største habitat. Historikk og nyere viten
Publication TypeMagazine Article
Year of Publication1994
AuthorsKristoffersen, JB, Buhl-Mortensen L, Miskov-Larsen K
MagazineNaturen
Volume5
Pages206-215

User login