Αξιολόγηση ασφάλειας και ποιότητας αλιευμάτων

Project info
Description: 

Διενέργεια οργανοληπτικών ελέγχων, μετρήσεων / αναλύσεων φυσικοχημικών παραμέτρων, ελέγχου νηματοσκωλήκων και μέτρηση κατηγορίας φρεσκότητας σε νωπά, κατεψυγμένα και μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα

Coordinating Institute: 
IMBBC
Time Frame
Begin of project (Year): 
2020
Financing
Funding Source: 
ΑΒ Βασιλόπουλος
Total Budget (€): 
~35000/annually
Budget for IMBBC (€): 
~35000annually
Involved persons from IMBBC
NameRoleResponsibilities
Name: 
kgrigo
Role: 
Project coordinator
Role: 
Scientific Responsible

User login