Type of Publication: Journal Article

2011
150
211 - 229
10.3897/zookeys.150.2149
Journal Article
2011
20
3757-3772
10.1111/j.1365-294X.2011.05222.x
Journal Article
2011
19
34–51
info:doi/10.1080/10641262.2010.531794
Journal Article
2010
11
1155-1158
Journal Article
2010
11
1155 - 1158
Journal Article
2010
5
Journal Article
2010
5
e11842
10.1371/journal.pone.0011842
Journal Article

Type of Publication: Magazine Article

Dailianis, T
2011
20
13-23
Magazine Article

Type of Publication: Conference Proceedings

2010
Conference Proceedings
2010
Conference Proceedings
XML

User login